Zwembaden die NRZ-licentiehouder zijn moeten aan strenge eisen voldoen. Dus ook Het Oosterbad.
De Nationale Raad Zwemveiligheid ziet als landelijk opererende organisatie toe op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid, zwemvaardigheid en kwaliteit(sbewaking).
In 1985 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma van de overheid overgenomen. Sindsdien zijn al zo’n 15 miljoen zwemdiploma’s (Zwem-ABC en Zwemvaardigheidsdiploma’s) uitgereikt aan kinderen en volwassenen.

Op deze pagina van onze website vindt u alle benodigde informatie.

Vertrouwenspunt Sport

Het NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.
Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Oosterbad

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Het Oosterbad? Dan willen wij dat graag weten.

Hoe indienen?

Indien er klachten zijn over Het Oosterbad, dan kunnen deze gemeld worden per email: bestuur@oosterbad.nl

Wat moet er minimaal in de e-mail staan?

Om uw klacht goed te kunnen behandelen voorziet u deze van:
– uw naam en adres
– telefoonnummer en eventueel e-mailadres
– de datum waarop u de klacht indient
– duidelijke omschrijving waartegen uw klacht is gericht
– de plaats waar het voorval plaatsvond.

Afhandeltijd

U krijgt altijd een reactie op uw klacht. Het Oosterbad handelt uw klacht af binnen 2 weken, of binnen 4 weken als het een ingewikkelde zaak betreft.