algemene-ledenvergadering-4-april-2024-Beach-Aalsmeer

Algemene ledenvergadering 4 april 2024

Het bestuur van Het Oosterbad nodigt haar leden van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Locatie: The Beach, Oosteinderweg 247a, Aalsmeer aanvang 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 2023
  3. Ingekomen stukken
  4. Financiën: financieel verslag 2023, kascontrole, begroting 2024, tarieven 2024
  5. Bestuursverkiezing: Bert van de Lagemaat aftredend en herkiesbaar; Anneke Raadschelders toetredend
  6. Toelichting seizoen 2024
  7. Rondvraag
  8. Pauze met daarna een leuke pubquiz.

Wij zien u graag op donderdag 4 april! 

bestuur Het Oosterbad