Uitnodiging leden zwemvereniging ‘Het Oosterbad

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 12 maart 2020.
Leden en donateurs zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een terugblik op vorig jaar en de plannen voor het komende jaar (het zwembad gaat weer open op zaterdag 16 mei!)

Begin april wordt de jaarlijkse bijdrage van €8,50 van uw rekening geïncasseerd.

Agenda van de vergadering

1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering van 18 april 2019.
3. Ingekomen stukken.
4. Financiën: financieel verslag 2019, kascontrole, begroting 2020, tarieven 2020.
5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is: Goos Bartels. Aangedragen voor het bestuur: Bob Wijnberg.
6. Toelichting seizoen 2020 door Loekie Brommer.
7. Rondvraag.

Pauze, daarna:
bingo.

Waar en hoe laat?

Inloop: vanaf 19:30 uur
Start vergadering: 20:00 uur
LocatieThe Beach, Oosteinderweg 247a, Aalsmeer

Graag tot ziens op 12 maart aanstaande!