Goos Bartels


Na zich negen jaar te hebben ingezet als voorzitter van het Oosterbadbestuur heeft Goos Bartels te kennen gegeven zijn tijd anders te willen indelen.
Wij bedanken Goos voor zijn inzet en weten dat hij Het Oosterbad een warm hart toedraagt. Wij hopen hem dan ook nog regelmatig te kunnen verwelkomen aan de Mr Jac Takkade en wensen hem alle goeds en veel succes toe in zijn werk- en privéleven.

Emily Boom
Bert van de Lagemaat
Dirk Piet
Jan Noordhoek
Bob Wijnberg