Emily Boom voorzitter

Emily Boom, sinds 2012 bestuurslid van onze ‘zwemvereniging Het Oosterbad’ is door de overige bestuursleden voorgesteld als nieuwe bestuursvoorzitter.
Haar aanstelling volgt na het aftreden van Goos Bartels medio mei.

Met deze aanstelling wordt Emily de eerste vrouwelijke voorzitter van het Oosterbadbestuur en treedt zij in de voetsporen van haar vader Piet Boom, die van 1995 tot 2015 dezelfde functie bekleedde.

Bob Wijnberg secretaris

Bob Wijnberg, bestuurslid sinds 2019, neemt de taak van bestuurssecretaris op zich.
Wij wensen Emily en Bob veel succes in hun nieuwe functies!