In 2020 en 2021 zijn er logischerwijs geen prijsverhogingen geweest. Door corona kon het zwembad slechts beperkt open en de prijslijst werd naar rato aangepast.
2022 is het eerste jaar dat wij weer volop open kunnen, vanaf 14 mei tot en met eind augustus.

Lidmaatschap iets meer

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 april jl. werd door alle aanwezige leden gestemd over het lidmaatschapsbedrag. Men was het er unaniem over eens dat een verhoging gerechtvaardigd was. (De laatste aanpassing was in 2016.)
Leden zullen op hun afschrijving zien dat het bedrag is verhoogd van €8,50 naar €10,00 per jaar.

Overige tarieven onveranderd

De prijzen van toegangskaartjes en 15-badenkaart blijven ongewijzigd. Het abonnement heeft ook de prijs behouden van vóór de coronaperiode en zal, als gebruikelijk, de eerste twee weken (tot en met dinsdag 31 mei a.s.) tegen een gereduceerd tarief beschikbaar zijn.
Na de opening op 14 mei a.s. gaan de abonnementen in de verkoop (pasfoto mee graag).

Alle tarieven zijn hier te bekijken.