Het bestuur van Het Oosterbad nodigt u uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen van ‘Zwemvereniging Het Oosterbad’.

De agenda voor donderdagavond 18 april 2019:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 15 maart 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiën:
  • financieel verslag 2018
  • kascontrole
  • begroting 2019
  • tarieven 2019
 5. Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar zijn Dirk Piet en Emily Boom
 6. Toelichting seizoen 2019 Loekie Brommer
 7. Rondvraag

Pauze.

Na de pauze worden er niet eerder vertoonde filmbeelden getoond evenals een compilatie van een eerder gehouden filmavond.

Locatie algemene ledenvergadering: The Beach, Oosteinderweg 247, Aalsmeer