U heeft gestemd en wij mochten ontvangen!

Dankzij alle stemmen heeft Het Oosterbad een bedrag van ruim €1500,00 gekregen via de Rabobank regio Schiphol.
Bestuursleden Dirk Piet, Jan Noordhoek en Goos Bartels namen de cheque dankbaar in ontvangst.

Het bestuur bedankt iedereen die gestemd heeft voor Het Oosterbad, en uiteraard de Rabobank voor hun gulle gift. Deze zal goed van pas komen!