Hoezeer inzet gewaardeerd wordt bleek wel uit de aanwezigheid van o.a. Piet Rinkel tijdens de afsluitavond op 2 september. Leden/vrijwilligers als hij en Piet Boom hebben Het Oosterbad mede gemaakt tot wat het nu is.
Daarom zijn wij zo trots op de helpende handen van iedereen in het afgelopen jaar, en dús was er een afsluiting met dankwoorden en bloemen, een voorzichtige blik op de toekomst, en versnaperingen.

Samen werken

Zonder klef te doen is het gewoon duidelijk dat samen werken aan/voor iets, enorm leuk is. En dat is wat een vereniging nodig heeft (en leuk maakt).
Als wij dit kunnen voortzetten dan haalt Het Oosterbad met gemak de 100 jaar!

Dank aan iedereen voor alle inzet en heel graag tot mei 2023!